پیام آذری

آخرين مطالب

جامعه تلگرامی، جوانان و افکار عمومی مقالات

جامعه تلگرامی، جوانان و افکار عمومی

  بزرگنمايي:

پیام آذری- در این مطلب می خوانیم: " بدون هیچ اغراقی، ‌امروزه شبکه های اجتماعی در پربسامدترین محورهای روز جامعه و در هر محیط و مکانی در تمامی موضوع ها رخنه عمیقی کرده اند. این شبکه ها در ریزترین موارد مطروحه در زندگی روزانه و اجتماعی ما آدم ها، تا کلان ترین موضوعات حکومت داری، سیاست خارجی،‌ نقد وتحلیل عملکرد دولت مردان و پارلمان نشین ها و دیگرنهادهای حکومت، هرکسی از سر ظن خود و با فکر و اندیشه خود به اظهارنظر می پردازد. در دورافتاده ترین شهرها و روستاها و در بالاترین کوه های اطراف هر شهری می توان بروزترین و لحظه ای ترین خبر و حادثه و اتفاقی را به مدد این شبکه ها بدست آورد."
در ادامه این مطلب آمده است: " در دنیای مجازی و در عین حال شبکه های اجتماعی گوناگون، «تلگرام» در ایران بیشترین مخاطب را به خود اختصاص داده است. به طوری که طبق اعلام این شرکت، 81 درصد محتوای تلگرام را ایرانی ها تولید می کنند. به عبارت دیگر،‌هر ایرانی یک میلیون و پانصد هزار مخاطب تولید و نشر می شود که به طور متوسط مطالب دیده شده روزانه توسط هر ایرانی 100 مطلب است. بیش از 170هزار کانال در ایران راه اندازی شده است که 11هزار کانال بیش از پنج هزار عضو دارند از این تعداد 32 کانال بیش از 500هزار عضو و هفت کانال بیش از یک میلیون عضورا دارند. به اذعان آمارهای رسمی منتشر شده روزانه نزدیک به 500 کانال جدید در تلگرام ثبت می شود و تا کنون 36 هزار کانال فعال در این شبکه موجود است. در آمار کل جهانی 150 میلیون فعال کاربر در 40 زبان زنده دنیا به فعالیت در تلگرام مشغول هستند. مطابق نظرسنجی های مرکز ایسپا در آذرماه 1394 شمسی، 37 درصد و در بهمن 1395 شمسی، 53 درصد و در شهریور 1396 شمسی، 5/58 درصد از جمعیت ایران اعلام کرده اند که در تلگرام عضویت دارند. آنچه که به طور خلاصه در فوق آمد، حاکی از فربه شدن عرصه عمومی و به تبع آن افکار عمومی جامعه ایرانی در «جامعه تلگرامی» است.اما چه کسانی در این عرصه فعالتر هستند؟ جوانانی که آنها را می توان نسل «نت» یا «اینترنت»، نام نهاد؛ بررسی میزان عضویت جوانان 18 تا 29 ساله نشان می دهد که در آذر سال 1394 شمسی 5/53 درصد و در بهمن 1395 شمسی 77 درصد و در شهریور 1396 شمسی 5/74 درصد جوانان ایرانی در تلگرام عضو هستند.(آمارواطلاعات مرکز ایسپا)."
این هفته نامه در ادامه آورده است: " آنچه مبرهن است، صحنه گردان اصلی این رسانه های اجتماعی را جوانان عهده دار هستند. جوانانی که به دنبال نیازهای جدید خویش هستند و زبانی متفاوت از نسل های پیشین یافته اند و با نگاهی نو و به دنبال اندیشه های جدید و بروز و بیشتر جهانی شده، می نویسند و مطالبه گری می دارند و نگاهی جهان گرایانه به مباحث روز دارند. در یک بررسی از محتوای مطالب منتشر شده از جوانان در تلگرام، نشان می دهد که آنان 2 موضوع «آزادی» و «بیکاری» را مدنظر و مطالبه اصلی خویش قرار داده اند. 2 موضوعی که کاملا مهم و حساس و در عین حال اجتماعی،‌ که نیازمند توجه بیش از پیش حاکمیت، دولت مردان و مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور را می طلبد."
هفته نامه خط مردم در ادامه این مطلب این گونه آورده است: " از سوی دیگر، شبکه های اجتماعی مجازی را می توان به مثابه فضایی 2 گانه پسند مورد تحلیل قرار داد. بدین ترتیب که برخی افراد در جهان مجذوب آن شده و برخی دیگر و اندک از آن و نوع زندگی اجتماعی مرتبط با آن بیزاری می جویند. نوع زندگی جاری در شبکه های اجتماعی را می توان در اصطلاحی که میشل فوکو در باره فضای «هیتروتوپیایی» نامیده، گنجاند. هیتروتوپیا، عنوانی است که میشل فوکو برای «فضای دیگر» یا «دیگرفضا» برگزیده است. فضای متناوب و فضای متناوب با اندیشه های گوناگون و همه گون، در مقابل یوتوپیا یا آرمانشهر؛ به اذعان اکثر جامعه شناسان و روانشناسان، مردمان ایران در تصمیمات کلان، بیشتر هیجان پذیر یا عمل کننده برمدار هیجان هستند. تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران نیز تاکنون این امر را نشان داده که در اکثر موارد مردم ایران در برهه هایی مانند انتخابات ها، با یک هیجان و تلنگر و با سوار بر هیجان ایجاد شده تغییر رای و نظر می دهند. در «هیتروتوپیا ایرانی» افراد با مقولات هیجانی د رحوزه عمومی حاضر می شوند و احساسی عمل می کنند و از این رو کنش های اجتماعی مبتنی بر آن نیز نمی تواند ماحصل خاصی را دنبال کند و تبدیل به کنش های پراکنده اجتماعی یا حرکت های کوتاه می شود."
در این مطلب می خوانیم: " امروزه به مدد شبکه های پرقدرت اجتماعی، تجربه وضعیتی که «آنتونی گیدنز»، به عنوان برجسته ترین جامعه شناس جهانی، «تراکم زمان ـ فضا» نامید و امروز به گفته «بندیک اندرسون» به ملت اجازه داد تا خود را جمعی تصور کند که در طول تاریخ به پیش می رود، جای خود را به زمان جهانی انتقال آنی اخبار داده است.هرچند این آنی بودن اخبار در نوع خود بی نظیرترین اتفاق طول تاریخ بشریت است، اما غلبه هیجان و احساسات در تخیل ایرانیان، جای کنش عمومی را به شدت احساسات و کنش احساسی تبدیل کرده و ماها را به «شهروند پایانه ای» تبدیل کرده است. برای شهروند پایانه ای واقعیت مجازی، رسانه های رخداد محور و تحریک دیوانه وار اطلاعات واقعیت را تکمیل نمی کند بلکه جانشین آن می شود و چه بسا برپایه احساس عمل می کند، خارج از رفتار عقلانیت محور، به بستری ضد فرهنگ و حرکت دموکراتیک تبدیل می سازد."
در ادامه این مطلب می خوانیم: " بررسی های جامعه شناختی از مباحث مطروحه در تلگرام و به ویژه مطالبات عمومی مطروحه توسط جوانان در این شبکه ها، مخاطرات بین نسلی را به وضوح نشان می دهد. «شی انگاری» نتیجه اجتناب ناپذیر پویش نسل هاست. «برگر و لاکمن» معتقدند «شی انگاری» زمانی رخ می دهد که تصور شود نظم نهادی حیات خود را مستقل از نیازها و مقاصد انسان ها در پیش گرفته است. به نظر جامعه شناسان هنگامی که جامعه چیزی جدای از پدیدآورندگانش و کنترل کننده انسان ها تلقی شود، زمانی که نسل جدید براساس نظم اجتماعی از پیش موجود و مسلم فرض شده اجتماعی می شود، جهان اجتماعی امری طبیعی تلقی خواهد شد. اجتماعی شدن را فرآیندی خوانده اند که از طریق آن جهان عینی نهادهای اجتماعی به واقعیت ذهنی بسیار مهمی تبدیل می شود. در نتیجه، جهان نهادی ساخته اجتماع، توسط فرد و به مثابه نظمی عینی و طبیعی درونی می شود. این امر در کنار سرعت گرفتن استفاده مردم ایران از این رسانه های مجازی به جای رسانه های گروهی، نوعی جمعی شدن آنها را نوید می دهد."
هفته نامه خط مردم در ادامه این مطلب این گونه آورده است: " اگر زمانی، «مایلک هارت» و «آنتونیونگری» نظم نوین جهانی را امپراتوری رسانه های جمعی می نامیدند و عصر امپریالیسم رسانه ای در دست تعدادی کشور پرقدرت جهانی واقع گردیده بود، اکنون «تله ماتیک» باعث شده این امپریالیسم رسانه ای قطعه قطعه شده و همه گیر شود و چیزی جز نام از این نوع امپریالیسم نماند. تله ماتیک ها رسانه های الکترونیکی بزرگ برساخته از فنآوری هایی چون کامپیوتر، تلفن، ماهواره و تلویزیون و رادیو هستند، به بیانی دیگر، ترکیبی از ارتباط راه دور و نظام اطلاع رسانی کامپیوتری؛ رشد روزافزون ایرانیانی که به شبکه های اجتماعی در حال گرویدن هستند، نشان از ظرفیت بالای این شبکه ها و ضرورت فضای گفت و گو برای شکل گیری افکار عمومی جدید ایرانی را نویدگر هستند. وجود فضای 2 جانبه فرستنده و گیرنده پیام ها در تلگرام نشانی دیگر از ظرفیت رو به افزون عرصه تولیدات و انعظاف پذیری این نوع محیط را گوشزد می کند. شبکه های اجتماهی هم اکنون به عنوان کنشگر ارتباطی جدید، مشغول بازیگری در میدان شکل گیری افکار عمومی هستند. اگر روزی از سه هزار کافه فرانسه برای قدرت یافتن عرصه عمومی در کشور فرانسه سخن گفته می شد، همان فضا را تلگرام اکنون در ایران به وجود آورده است. فضایی که جوانان میدان دار اصلی آن هستند و با شور و نشاطی مضاعف همراه با مطالباتی بسیار جدید و با نگرشی نوین درحال شکل دهی به افکار عمومی ایران هستند."

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

حاشیه نگاری برد شیرین والیبال در خانه

تفکر مبتنی بر توسعه پایدار

محرومیت های روستای گردشگری «عیش آباد»

رونق تولید کشاورزی در خداآفرین گامی در جهت اقتصاد مقاومتی

غوغای سرزندگی در نگین فیروزه ای آذربایجان

دغدغه مصرف بی رویه برق را به بحران تبدیل نکنیم

دستان ایرانی خالق زیبایی

تب کریمه کنگو و راه‌های پیشگیری از آن

وقتی که خانه‌ای "بی پدر" می‌شود

دور باطل در میدان آذربایجان / زیبایی ورودی شهر، قربانی بی‌تدبیر

مهاجران بومی؛ تهدید کنندگان مزارع شمال استان اردبیل

«زیست شبانه» ؛تزریق شادی با تقویت ارتباطات انسانی

تار و پود رنگ باخته صنایع دستی در اردبیل

خدمت بی منت ستاره‌های حیات/فرشته های نجات وقت افطار و سحری ندارند

عارفانه های رمضان در سرزمین اقوام و ادیان

دختری که در 15 سالگی لباس رزم می پوشد/ روایتی از یک امدادگر جبهه

تلخ و شیرین بازی تیم های تبریزی در فصل گذشته لیگ برتر فوتبال

رژه دوبرمن‌ها در شهر تبریز/ فخر فروشی تو خالی در خیابان ها

سد کرم آباد؛ طرح طلایی برای رونق تولید کشاورزی

تراکتورسازی، محله بروبیا

کتاب پروانه های محله سرخاب رونمایی شد

ماه رمضان به روایت مردم آذربایجان غربی/سحرگاه و آیین «اوباش دان»

انسان هایی که اسیر بازی زمانه می شوند/کابوسی همچون میله های زندان

مطبوعات گلخانه ای

بحران فاضلاب در پارس‌آباد جدی است

ضرورت احیای سنت «اوداباشی» در بازار تبریز

برداشت تره محلی در خلخال آغاز شد

رسانه؛ به مثابه زندان روح

مشکلاتی که پیش پای کشاورزان سبز شد/سرمازدگی قوز بالا قوز باغداران

حفظ حجاب از الزامات امنیت روانی جامعه

آتش نشانان، قهرمانان گمنام آتش سوزی بازار تبریز

همنوا: پرخاشگری اجتماعی

اصلاح شیوه های کشت؛ نسخه علاج آب و کشاورزی

شهری که پس از زلزله، شطرنجی شد

پارکینسون پایان راه نیست

دشت زیبای شقایق در یامچی مرند

«ام اس» بیماری ناشناخته اما رو به فزونی

گل بوته های پژمرده فرش تبریز

راهبرد مدیران آذربایجان غربی برای «رونق تولید»

عسل سبلان در بند خام فروشی

تدبیر برای خطر سیل در مناطق حاشیه نشین تبریز

ضرورت توجه مسئولین به اصول پرورشی به نسبت آموزشی در مدارس

رونق تولید گره‌گشای موانع اقتصادی/بسیج عمومی لازمه عبور ازتنگناها

زمستان در بهار آذربایجان شرقی

فضیلت و اعمال شب «نیمه شعبان»

روی دیگر سکه بارش ها در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی

غذای مهابادی ها بهاری شد

دریاچه ارومیه از کما خارج شد

عطش مصرف گرایی و زندگی لاکچری

احرار: علاقه به کار سبب می شود گذر زمان را حس نکنم